top of page
TILBYGNING I EGÅ

EC Konsult har haft ansvaret for udførelse af tegninger, myndighedsbehandling, byggetilladelse, færdigmelding og ibrugtagningstilladelse vedr. ændring fra sommerhusstatus til helårsbeboelse, opførelse af tilbygning og lovliggørelse af udhuse.

bottom of page