top of page
TILBYGNING I SKØDSTRUP
FØR
EFTER

EC Konsult har haft ansvaret for udførelse af tegninger, myndighedsbehandling, byggetilladelse, færdigmelding og ibrugtagningstilladelse , samt opførelse af tilbygning i hovedentreprise

bottom of page