top of page
TILBYGNING I EGÅ

EC Konsult har haft ansvaret for udførelse af tegninger, myndighedsbehandling, byggetilladelse, færdigmelding og ibrugtagningstilladelse vedr. opførelse af nyt hus samt ændring fra sommerhusstatus til helårsbeboelse

bottom of page